Diensten

Meer dan alleen het opstellen van uw jaarrekening.
Juist door het tussentijds bespreken van de financiële informatie en het beoordelen van overige relevante factoren worden problemen tijdig gesignaleerd zodat u de juiste beslissingen kunt nemen.

Accountancy 

 • samenstellen van jaarrekeningen
 • opstellen deponeringsstukken Kamer van Koophandel
 • afgeven verklaringen bijvoorbeeld inzake subsidies, verzekerd belang en Covid-regelingen

Belastingen

 • aangiften inkomstenbelasting
 • aangiften vennootschapsbelasting
 • aangiften dividendbelasting
 • aangiften schenkings- en successierecht

Administratieve dienstverlening 

 • verwerken van financiële administraties
 • verzorgen van loon- en salarisadministraties
 • verzorgen van tussentijdse rapportages
 • verzorgen van aangiften loon- en omzetbelasting
 • opzetten en inrichten van administraties en dashboards
 • administratieve detachering en interim management

Advisering 

 • ondernemingsplan
 • begrotingen
 • waardering van ondernemingen
 • fusies, overnames
 • financiering
 • reorganisaties
 • keuze van rechtsvorm onderneming
 • oprichting besloten vennootschap
 • bedrijfsopvolging
 • automatisering
 • herstructurering optimalisering van uw administratieve organisatie

Klik hier voor onze algemene voorwaarden

Wilt u ons beter leren kennen?Neem contact met ons op

Top